1.Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?
Wolters Juwelen B.V., gevestigd te Pastoor Ohllaan 9, 3451CB, te Vleuten, Nederland.

2. Waarom verwerkt Wolters Juwelen B.V. uw persoonsgegevens?
– Voor de uitvoering van de overeenkomst met u.
– Voor het bieden van service.
– Voor de beveiliging van de winkel.
– Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

3. Waarom mogen uw persoonsgegevens verwerkt worden?
De verwerking is allereerst noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst waarbij u partij bent.
Daarnaast is de verwerking noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Wolters Juwelen B.V.

4. Welke andere partijen ontvangen (mogelijk) uw persoonsgegevens?
Dienstverleners die voor Wolters Juwelen werkzaam zijn en waarvan de dienst voor de afwikkeling van de overeenkomst die met u gesloten is noodzakelijk is, zoals bijvoorbeeld pakketdiensten en betaalservices.
Ook overheidsinstanties zoals bijvoorbeeld Politie, Justitie en de Belastingdienst ontvangen indien daartoe een wettelijke verplichting bestaat uw gegevens.

5. Voor welke periode worden uw persoonsgegevens door Wolters Juwelen B.V. bewaard?
Wolters Juwelen verwerkt en bewaart uw gegevens in ieder geval niet langer dan nodig om wettelijke verplichtingen na te komen. Uw gegevens worden daarom zeven jaar nadat de overeenkomst is uitgevoerd verwijderd. De Belastingdienst heeft bepaald dat de administratie van Wolters Juwelen zeven jaar moet worden bewaard.
Camerabeelden worden uiterlijk vier weken na de opname verwijderd, tenzij de beelden langer bewaard moeten worden vanwege onregelmatigheden op de beelden of een wettelijke verplichting die aanleiding geeft de beelden langer te bewaren.

6. Welke rechten heeft u ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens?

– U heeft het recht op rectificatie van onjuiste persoonsgegevens.
– U heeft het recht om zonder onredelijke vertraging de persoonsgegevens te laten verwijderen.
– U heeft het recht beperking van de verwerking van persoonsgegevens te verkrijgen.
– U heeft het recht de persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en u heeft het recht de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.
– U heeft het recht bezwaar te maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens.
– U heeft het recht te worden geïnformeerd over een inbreuk op uw persoonsgegevens wanneer de inbreuk waarschijnlijk een hoog risico voor u inhoudt.

Wolters Juwelen stelt iedere ontvanger aan wie uw persoonsgegevens zijn verstrekt in kennis van elke rectificatie, wissing of beperkingen van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning vergt.

7. Waar kunt u een klacht indienen betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens?
U kunt een klacht indien bij Wolters Juwelen B.V. of bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

8. Bent u verplicht uw persoonsgegevens te verstrekken?
U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens te verstrekken. Indien u uw persoonsgegevens niet wilt verstrekken kunt u echter geen (online) aankopen/verzoeken doen bij/aan Wolters Juwelen B.V